czwartek, 23 czerwca 2016

Przemyślane usuwanie żelaza
Żelazo w wodzie przeznaczonej do użytku publicznego czy przemysłowego jest niedopuszczalne. Niestety, często instalacje wodne są przestarzałe i skorodowane, a przepływająca przez nie woda do procesów technologicznych zawiera wysokie stężenie rozpuszczalnych związków żelaza i manganu.
W takim przypadku należy niezwłocznie przeprowadzić odżelazianie wody proces, podczas którego zostanie zredukowany poziom szkodliwych pierwiastków. W przemyśle, gdy stężenie wspomnianych pierwiastków przekracza 10mg/l uzdatnianie wody wykonuje się przez chemiczne utlenianie, po których następuje mechaniczna filtracja. Roztwór chloru wpompowuje się do wody, a rozpuszczone związki żelaza i manganu ulegają wytrąceniu w postaci cząsteczek, które należy usunąć przez dokładne przepłukanie filtra piaskowego.

Co ważne, system chlorujący pozwala na usunięcie zarówno rozpuszczonych, jak nierozpuszczonych cząstek żelaza i manganu, ponadto ma efekt bakteriobójczy. Jeżeli w wodzie występują związki organiczne, podczas chlorowania powstają trihalometany. Uważane za rakotwórcze, cząstki można usunąć przy pomocy filtra z aktywnym węglem. W wodach publicznych dopuszcza się poziom zanieczyszczenia 0,1 cząsteczek na milion. 


Inną metodą odżelaziania, rzadko stosowaną w Polsce jest wykorzystanie polifosforanów. Dodaje się je do wody przy pomocy specjalnych urządzeń (odżelaziacz wody). Polifosforany zachodzą w reakcję z rozpuszczonym żelazem i manganem, w wyniku, której tworzone są molekuły rozpuszczalne w wodzie, powstrzymując pierwiastki przed reagowaniem z tlenem i wytrącaniem się na pranych ubraniach, armaturze i ceramice sanitarnej. Dodatek w postaci polifosforanów to stosunkowo tani sposób uzdatniania wody zawierającej niski poziom, bo 1-3 mg/l żelaza i manganu. 

Szczegółów szukaj na stronie http://www.odzelaziacze.pro/zelazo-w-wodzie/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz